मुल्ये | मुल्ये म्हणजे काय | What is Values ?

मुल्ये हे संस्कृतीचे घटक आहे. सामान्यपणे मुल्ये हा शब्द अनेक अर्थाने वापरला जातो. मूल्यांकडे नैतिक कल्पना म्हणून पहिले जाते तर काहीवेळा त्यांचा अर्थ आवड, वृत्ती, प्राधान्ये, गरजा, भावना आणि स्वभाव असा ही घेतला जातो. या पोस्ट मध्ये आपण समाजशास्त्रीय दृष्ट्या मुल्ये म्हणजे काय ते पाहूयात. मुल्ये म्हणजे काय | What is Values ? न्याय, निष्ठा, स्वातंत्र्य, समता, न्याय, बंधुता, मैत्री, वकRead More

Collapse