सामाजिक संजाल | सामाजिक जाळे | Social Network | what is social network in sociology

सामाजिक संजाल | सामाजिक जाळे | Social Network | what is social network in sociology

सामाजिक संजाल (Network) ही समाजशास्त्रातील संकल्पना आहे. संजाल /नेटवर्क म्हणजे सामाजिक संपर्काचे जाळे होय. नेटवर्क मध्ये समूहातील व्यक्ती या सामाजिक संबंधांद्वारे एकमेकांशी जोडलेल्या असतात. व्यक्ती -व्यक्ती, व्यक्ती-समूह आणि समूह-समूहामध्ये नेहमी संपर्क किंवा अंतरक्रिया सातत्याने होत असतात. त्यातून सामाजिक संबंधातून तयार होतात. त्यामुळेच तर सामाजिक संबंधाचे जाळे म्हणजे समाज अशी समाRead More

Collapse