संघटना म्हणजे काय | Benefits of being in an organization

भारतीय राज्यघटनेने भारतीय नागरिकांना कलम-19 अंतर्गत स्वातंत्र्याचा हक्क बहाल केले आहेत. या हक्कामुळे नागरिकांना निशस्त्र एकत्र येवून शांततापूर्वक सभा भरविता येते. संस्था व संघटन स्थापन करता येते. संविधानाने दिलेल्या या मुलभूत हक्कामुळे लोक हे संस्था व संघटना स्थापन करतात. संघटना म्हणजे काय | What is organization विशिष्ट विचार, हेतू किंवा उद्देशासाठी एकत्र येऊन तयार झालेला गट म्हणजेRead More

Collapse