संकरीकरण | Hybridization| What is Hybridization

संकरीकरण |  Hybridization| What is Hybridization

दोन भिन्न प्रजातीच्या प्राण्यापासून निर्माण झालेल्या नवीन उत्पत्तीच्या अनुषंगाने हा शब्द वापरण्यात येतो. तसेच दोन संस्कृतीच्या मिश्रणातून निर्माण होणाऱ्या तिसऱ्या संस्कृतीला निर्देश कार्यासाठी संकरीकरण ( Hybridization )हा शब्द प्रयोग केला गेला आहे. संकरीकरण शब्दाचा उगम व अर्थ | Meaning of Hybridization | Hybrid (संकरित) या शब्दाचा उगम लॅटिन भाषेतील ‘Hibrida’ या शब्दापासRead More

Collapse