GPT-4o | What is GPT-4 Omni in Marathi.

GPT-4o, यांचा अर्थ प्रथम समजून घेऊयात. GPT म्हणजे ‘जनरेटिव्ह प्री-ट्रेन्ड ट्रान्सफॉर्मर‘ 4 हि त्यांची आवृत्ती आहे. आतापर्यत ChatGPT 3.5 हे सर्वांसाठी मोफत होते. त्यांचे पुढील व्हर्जन हे GPT-4 paid होते. त्यांचे पुढेचे व्हर्जन GPT-4 Turbo हे होते. आता GPT-4 Turbo च्याही पुढील व्हर्जन GPT-4o आले आहे, ज्याला GPT-4 Omni म्हणूनही ओळखले जाते, हे OpenAI आतापर्यतचे अद्ययावत आणिRead More

Collapse