CSR म्हणजे काय | What is CSR

CSR (Corporate Social Responsibility) कायदा एक कंपनीच्या सामाजिक बांधिलकीचे कायदेशीर नियम आहे. 2013 मध्ये भारतातील कंपनी कायद्याच्या अंतर्गत सेक्शन 135 म्हणून लागू झालेला आहे. हा कायदा त्या कंपन्यांना लागू होतो ज्यांची वार्षिक उलाढाल १००० कोटी रुपया किंवा त्यांची एकूण मालमत्ता ५०० कोटी रुपया असेल किंवा त्यांच्या वार्षिक नफ्यातील किमान २ % रक्कम सामाजिक कामांवर वापरावी लागते. या कायRead More

Collapse