समाजशास्त्राचा अभ्यासविषय | Subject matter of Sociology

समाजशास्त्राचा अभ्यासविषय | Subject matter of Sociology

समाजशास्त्राचा उदय १९ शतकात झाला आहे. समाजशास्त्र हा एक विषय आहे, जसे इतर विषय इतिहास, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र व मानववंशशास्त्र इत्यादी. या विषयामध्ये वेगवेगळे त्यांच्या विषयाशी संबधित घटकांचा अभ्यास केला जातो. समाजशास्त्रकडे सामाजिक शास्त्रामधील एक विद्याशाखा म्हणून ही त्यांच्याकडे पहिले जाते. चला तर जाणून घेऊयात समाजशास्त्राचा अभ्यासविषय. समाजशास्त्राचा अभ्यासविषय | Subject matRead More

Collapse