Sociology Quiz-2022-23 (SPPU FYBA Soc 1st Seme)

पुणे विद्यापीठांच्या SPPU FYBA Soc 1st Seme Sociology external exam Quiz-2022-23 प्रथम सत्र परीक्षा देणाऱ्या मराठी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांचे सिरीज मध्ये आपले स्वागत आहे. SPPU FYBA Soc 1st Seme Sociology external exam Quiz-2022-23 विद्यापीठाच्या पेपर pattern नुसार 5 मार्क, 10 मार्क आणि 20 मार्क असे प्रश्ने असणार आहे. 5 मार्काच्या प्रश्नांचे उत्तर आपण कसे लिहाल. यासाठी आपण पुढील QRead More

Collapse