Sociology NET Syllabus 2022 pdf in English & Hindi

Sociology NET Exam-2023 Preparation या ब्लॉग सिरीज मध्ये आपले स्वागत आहे. या पोस्ट मध्ये आपण Sociology NET Exam syllabus English, Hindi & Marathi मध्ये पहाणर आहोत. NET जरी हिंदी व इंग्रजी असली तरी तुम्ही शक्यतो इंग्रजीवर जास्त भर द्या, जेव्हा तुम्हांला इंग्रजी प्रश्न कळणार नाही तेव्हा तुम्ही हिंदी प्रश्न वाचून समजून घ्यावे. शक्यतो आपण प्रत्येक प्रश्न इंग्रजी व हिंदी असे वाचत राRead More

Collapse