फ्रेंच राज्यक्रांतीला दिशा व प्रेरणा देणारे, तत्त्वज्ञ व विचारवंत यांची भूमिका | Role of philosophers in French Revolution | French Revolution Part-3

फ्रेंच राज्यक्रांतीला दिशा व प्रेरणा देणारे, तत्त्वज्ञ व  विचारवंत यांची भूमिका | Role of philosophers in French Revolution | French Revolution Part-3

फ्रेंच राज्यक्रांती भाग-2 मध्ये, आपण फ्रेंच राज्यक्रांतीचीआर्थिक कारणे समजून घेतली. या पोस्टद्वारे फ्रेंच राज्यक्रांतीला दिशा व प्रेरणा देणारे, विचार देणारे तत्त्वज्ञ, विचारवंत, बंडखोर क्रांतिकारक यांचे क्रांतीप्रवण विचार व भूमिका (Role of philosophers) जाणून घेणार आहोत. सन १७८९ ते १८०२ या काळात फ्रेंच राज्यक्रांतीला दिशा व प्रेरणा देणारे देणाऱ्यामध्ये थॉमस हॉब्ज, जॉन लॉक, रुसो, व्Read More

Collapse