सिव्हील सोसायटी | नागरी समाज | Role of Civil Society

सिव्हील सोसायटी | नागरी समाज | Role of Civil Society

आजच्या आपल्या समाजात नागरी समाजाची भूमिका खूप मोठी आहे. सिव्हील सोसायटी ही कुटुंब ( family ), राज्य (State ) आणि बाजारपेठा (Market ) या तिन्हींच्या नियंत्रणाबाहेरील असते. सिव्हील सोसायटी म्हणजे काय? सिव्हील सोसायटी मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या सामाजिक संस्था, संघटना आणि अशासकीय व बिगर बाजारपेठीय अश्या पासून हा समाज तयार होतो. यामध्ये समाजातील विविध व्यक्ती आपल्या इच्छRead More

Collapse