QUIZ on Social Exclusion | सामाजिक वर्जीतता

QUIZ on Social Exclusion | सामाजिक वर्जीतता या पोस्ट मध्ये तुम्ही सामाजिक वर्जीतता किंवा वंचितता म्हणजे काय? त्यांचा अर्थ शब्दाचा उगम, भारतातील प्रमुख सामाजिकदृष्ट्या वंचित गट, गरिबी आणि सामाजिक वंचितताचे करणे ई. FAQ आपणास प्रश्ने व उत्तरे मिळतील. जर आपणास खाली FAQ दिसत नसतील तर पुढील लिंकवर जाऊन क्लिक करा प्रश्ने व उत्तरे मिळवा. QUIZ on Social Exclusion.Read More

Collapse