सत्तेविषयी दृष्टीकोन | Perspectives on Power

सत्ता ही अधिमान्यता प्राप्त शक्ती आहे. सत्ताधारकाद्वारे ज्या लोकांवर सत्तेचा वापर केला जातो त्यास ते अधिमान्यतापूर्ण, न्यायपूर्ण व योग्य मानतात. सत्ताधारकांची सत्ता स्वीकारण्यासंदर्भात त्यांच्यात तीन प्रकारचे सत्तेविषयी दृष्टीकोन दृष्टीकोन असतात. नकारात्मक दृष्टीकोन जेव्हा लोक सत्ताधारकांची शक्ती एक बंधन समजून किंवा शिक्षाच्या व दंडाच्या भितीमुळे मान्य करतात तेव्हा सत्तेविषयी लोकांRead More

Collapse