NEP 2020 in Marathi | National Education Policy 2020

NEP 2020 in Marathi | National Education Policy 2020

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) भारताचे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) हे भारताच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 29 जुलै 2020 रोजी मंजूर केलेले आहे. हे धोरण भारताच्या नवीन शिक्षण व्यवस्थेची संकल्पना मांडते. हे मागील राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 1986 ची जागा घेणार आहे. या धोरणाचा दृष्टीकोन म्हणजे भारतीय नीतिमत्ता रुजलेली शिक्षण प्रणाली तयार करणे, जी सर्वांना उच्च-गुणवत्तेचे शिकRead More

Collapse