नैतिकता म्हणजे काय | Naitikta | Ethics in Marathi

नैतिकता म्हणजे काय | Naitikta | Ethics in Marathi

नैतिकता तत्त्वज्ञानाची शाखा आहे. यामध्ये नैतिक तत्त्वे, मूल्ये आणि आचार यांचा अभ्यास केला जातो. हे योग्य किंवा अयोग्य, चांगले किंवा वाईट आणि न्याय्य किंवा अन्यायकारक काय आहे या प्रश्नांचा शोध घेते. नैतिकता मानवी वर्तन समजून घेण्यासाठी आणि मूल्यमापन करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क प्रदान करण्याचा प्रयत्न करते, नैतिक निवडी करण्यासाठी व्यक्ती आणि समाजांना मार्गदर्शन करते. नैतिक विचारांमध्ये सRead More

Collapse