मुल्यांची यादी | list of Values

मुल्यांची यादी | list of Values

मुल्ये ही अनेक प्रकारची असतात. काही मुल्ये ही वैयक्तिक आहेत. (उदा-प्रामाणिकपणा, निष्ठा, सत्यता आणि सन्मान ). काही मुल्ये ही सामुहिक आहेत (उदा- समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही, न्याय, स्वातंत्र्य, समता, एकता एकत्मता आणि बंधुता ). काही आंतरिक मूल्ये आहेत, जी जीवनाच्या ध्येयांशी संबंधित असतात. तर काही साधन मुल्ये असतात. ही मूल्ये मूल्यांच्या पदानुक्रमात आंतरिक मूल्यांनंतर येतात. ही Read More

Collapse