जागतिकीकरण | Everyone Should Know About Globalization Process

जागतिकीकरण  | Everyone Should Know About Globalization Process

जागतिकीकरण जागतिक पातळीवर विविध देशांनी व्यापार करण्याच्या उद्देशाने एकत्र येण्याची ही प्रक्रिया आहे. यामध्ये देशांच्या सीमांचा विचार न करता अनेक गोष्टी करण्यासाठी सर्व देशांनी मिळून तयार केलेली ही प्रक्रिया आहे. यामध्ये संयुक्त राष्ट्र संघटना (UN) , जागतिक बँक (WB), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक व्यापार संघटना (WTO), जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) इत्यादी आंतरराष्ट्रीय संस्था वRead More

Collapse