Gagné’s Nine Events of Instruction in Marathi

Gagné’s Nine Events of Instruction in Marathi

रॉबर्ट गॅग्ने हे एक प्रसिद्ध शैक्षणिक मानसशास्त्रज्ञ आहेत.यांनी नऊ निर्देशात्मक कार्यक्रम (Gagné’s Nine Events of Instruction ) नावाचे एक प्रभावी शिक्षण पद्धत विकसित केले आहे. हे मॉडेल शिक्षकांना पद्धतशीरपणे आणि प्रभावीपणे शिक्षण देण्यास मदत करते.हे मॉडेल संज्ञानात्मक मानसशास्त्रावर आधारित आहे आणि ते दर्शवते की लोक कसे शिकतात.या मॉडेलचा वापर करून, शिक्षक शिकण्याची प्रक्रिया अRead More

Collapse