SWOT Analysis in Marathi

तुमच्यातील चार चांगल्या आणि चार वाईट गोष्टी सांगा असे कोणी प्रश्न केला तर आपल्या डोक्याला नक्कीच ताण द्यावे लागते. यासाठी तुम्ही मदत घेऊ शकता SWOT तंत्राचे. Full form of SWOT | फुल फॉर्म ऑफ स्वोट SWOT हा शब्द चार शब्दांच्या अद्याक्षरांपासून तयार करण्यात आला आहे: Strengths ( बलस्थान ) , Weaknesses ( उणीवा किंवा कमतरता किंवा कमीय किंवा  न्यूनता ) , Opportunities ( उपलब्ध संधी ) , ThrRead More

Collapse