FAQ form Quiz and Ans on the society in Marathi

नमस्ते विद्यार्थी पहिल्यांदाच FAQ फॉर्म मध्ये समाज या घटकावर प्रश्न व उत्तरे एकाचवेळी दाखविण्यचा प्रयत्न केला आहे. जर आपणास हे आवडले तर नक्कीच खाली कमेंट बॉक्स मध्ये कळवा. जेणेकरून अधिक सुधारणा करण्यासाठी तुमच्या कमेंटची आवश्यकता आहे. मागील पोस्ट मध्ये सुद्धा हीच प्रश्ने व उत्तरे आहे. त्यामुळे कदाचित आपणास थोडे गोंधळल्यासारखे वाटू शकते. तुम्हांला जे योग्य वाटते ते स्वीकारा. २०२२ -२Read More

Collapse