सत्तेची तत्वे & घटक | Principles & Elements of Power

उत्तरदायित्व सत्ताधारी व्यक्तीला त्यांच्या कृती आणि निर्णयासाठी लोकांना जबाब द्यावा लागतो. उदाहरण: निवडणुकीत मतदान, लोकांना तक्रार करण्याचा अधिकार. प्रभुत्व किंवा वर्चस्व सत्ताधारी व्यक्तीला इतरांवर नियंत्रण ठेवण्याची आणि त्यांना आदेश देण्याची क्षमता असते. उदाहरण: कायदे आणि नियम बनवण्याचा अधिकार, दंडात्मक कारवाई करण्याचा अधिकार. द्विपक्षीयता सत्ता हा एक द्विपक्षीय संबंध आहे ज्यामध्Read More

Collapse