संस्कृतीचे घटक | Aspects of culture | Element of culture in Sociology

संस्कृतीचे घटक | Aspects of culture | Element of culture in Sociology

मागील पोस्ट मध्ये आपण संस्कृती म्हणजे काय, त्यांच्या विविध व्याख्या आणि वैशिष्ठ्ये पाहिले. या पोस्ट मध्ये आपण संस्कृतीचे विविध घटक ( Aspects of culture) पाहणार आहोत. संस्कृतीमध्ये मानवाने निर्माण केलेल्या दृश आणि अदृश अश्या सर्व घटकांचा समावेश होतो. संस्कृतीचे घटक | Aspects of culture| components of culture 1) नियमने | Norms व्यक्तींच्या वर्तनविषयीच्या समूहाच्या अपेक्षा म्हणजे नियमRead More

Collapse