समाजशास्त्रातील करियर | Career opportunities in Sociology

समाजशास्त्रातील करियर | Career opportunities in Sociology

समाजशास्त्राला ज्ञानाची एक विद्याशाखा म्हणून जगभर पहिले जाते. जगभर हा विषय वेगवेगळ्या विश्वविद्यापीठात शिकवला जातो. भारतात १९५० पासून हा विषय प्रथम मुंबई विद्यापीठाच्या स्तरावर नंतर हळू हळू भारतातील इतर विद्यापीठांनी हे विषय शिकवण्यास सुरुवात केली. आज भारतात या विषयात PhD करून आपण समाजशास्त्रातील करीयर च्या अनेक संधी आपणास मिळू शकतात. Sociology is the gate way of world | समाजशास्त्Read More

Collapse