Best Basic Books for Sociology NET & SET exam

Sociology NET Exam-2023 Preparation या ब्लॉग सिरीज मध्ये आपले स्वागत आहे. मागील पोस्ट मध्ये आपण Sociology NET Exam करिता असणाऱ्या परीक्षेचा syllabus English, Hindi & Marathi पाहिला. या पोस्ट मध्ये आपण Best Basic Books for Sociology NET & SET हे पहाणर आहोत. Best Basic Books for Sociology NET आपण मागील पोस्ट मध्ये पाहिले की पेपर 2 हा 100 मार्काचा असतो.पेपर 2 साठी एकRead More

Collapse