ब्लूमचे वर्गीकरण | Levels of Bloom’s Taxonomy In Marathi

ब्लूमचे वर्गीकरण | Levels of Bloom’s Taxonomy In Marathi

ब्लूमचे वर्गीकरण Bloom’s Taxonomy हे शिक्षण क्षेत्रातील एक प्रभावशाली साधन आहे जे शिक्षकांना शिकण्याची उद्दिष्टे वर्गीकृत करण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांना अधिक अर्थपूर्ण शिक्षण अनुभव प्रदान करण्यासाठी मार्गदर्शन करते. हे वर्गीकरण काय आहे | The Six Levels of Bloom’s Taxonomy 1956 मध्ये बेंजामिन ब्लूम आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी विकसित केलेले, हे मॉडेल शिक्षण उद्दिष्टांचे सहाRead More

Collapse