Bard काय आहे? | Bard AI in Marathi

Bard काय आहे? | Bard AI in Marathi

Bard काय आहे? हा प्रश्न तुम्हांला नक्कीच पडला असेल. तुम्ही Bard Hi म्हणालात की तुम्हांला लगेच प्रतिसाद मिळतो. Hi there! How can I help you today? (नमस्कार! आज मी तुम्हाला कशी मदत करू शकतो?) नंतर तुम्ही तुमचे नाव लिहा. लगेच Bard तुम्हांला त्यांची ओळख करून देईल. ‘……. तुमचे नाव घेईल आणि म्हणेल , तुम्हाला भेटून आनंद झाला. मी बार्ड आहे, Google AI ने तयार केलेला मी एक मोठे भाषा मॉडRead More

Collapse