AI म्हणजे काय | What is AI In Marathi ?

AI (Artificial Intelligence) ज्याला मराठीत आपण कृत्रिम प्रज्ञा किंवा बुद्धिमत्ता म्हणतो. ही संगणक विज्ञानाची एक शाखा आहे. ज्यामध्ये मशीनला मानवी बुद्धीमत्तेप्रमाणे विकसित केलेले असते. या बुद्धीमत्तेला मानवी बुद्धिमत्तेप्रमाणे कामे करण्याकरिता प्रशिक्षित करण्यात आलेले असते. चला तर पाहूयात AI म्हणजे काय नक्की! कृत्रिम प्रज्ञाचा पुढील कामासाठी सध्या वापर करण्यात येत आहे. AI हे सध्या अRead More

Collapse