वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६ | The Payment of Wages Act, 1936 in Marathi

पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्ट, 1936 केला गेला. हा कायदा भारतातील काही श्रेणींना कर्मचार्‍यांना वेतन देण्याचे नियमन करण्यासाठी भारत सरकारने लागू केलेला कायदा आहे. पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्ट, 1936 मुख्य उद्देशपेमेंट ऑफ वेजेस कायदा पेमेंट ऑफ वेजेस कायदा, 1936 लागू करण्या मागचा मुख्य उद्देश हा पुढील प्रमाणे आहे. थोडक्यात कर्मचार्‍यांना त्यांचे वेतन वेळेवर आणि विहित रीतीने मिळावे हे या कायद्याचे उद्दिRead More

Collapse