Civil Society As Social Institution | सिव्हील सोसायटी एक सामाजिक संस्था आहे.

Civil Society As Social Institution | सिव्हील सोसायटी एक सामाजिक संस्था आहे.

आपणास माहिती आहे की, सामाजिक संस्था या मानवी समाजाच्या विविध गरजा भागविण्यासाठी तयार होतात. त्यामुळे समाजाचे स्वास्थ, अस्तित्व आणि सातत्य टिकून राहण्यास मदत होते. या पोस्ट मध्ये Civil Society As Social Institution कसे आहे हे पाहणार आहोत. Civil Society हे सामाजिक संस्था कसे आहे हे उदाहरणाच्या साह्याने पाहूयात. सिव्हील सोसायटी यांचे मुख्य कार्य हे समाजाला आजच्या काळात आकार देण्याचे आRead More

Collapse