सामाजिक स्तरीकारणाची वैशिष्ठ्ये | Characteristics of Social Stratification

सामाजिक स्तरीकारणाची वैशिष्ठ्ये  | Characteristics of Social Stratification

विषमता हे सामाजिक स्तरीकारणाचा आधार असतो. अनेक सामाजिक घटकांच्या (सत्ता, संपत्ती आणि प्रतिष्ठा आर्थिक दर्जा, व्यवसाय, शिक्षण, सत्ता व प्रतिष्ठा, वर्ण, जात, लिंग, वय, घराणे ) आधारावर सामाजिक स्तरीकरण आढळून येते. मागील पोस्ट मध्ये स्तरीकरणाचे प्रकार पाहिले. या पोस्टमध्ये सामाजिक स्तरीकारणाची वैशिष्ठ्ये हे पाहणार आहोत. सामाजिक स्तरीकारणाची वैशिष्ठ्ये | Characteristics of Social StratiRead More

Collapse