सामाजिक चळवळी | What Social movement?

सामाजिक चळवळी | What Social movement?

सामाजिक चळवळीत एखाद्या परिस्थितीत बदल घडवून आणण्यासाठी लोक एकत्र येतात. सामुहिकरित्या परिवर्तन घडवून आणण्याचा प्रयत्न करतात. लोकांचे एकत्र येणे हे हेतुपूर्वक किंवा जाणीवपूर्वक असते. विशिष्ठ बदल घडवून आणण्यासाठी एकच ध्येयाने सर्वजण प्रेरित असतात. उदा.- आपण मागील १-२ वर्षात घडलेली काही आंदोलन व चळवळी पाहूयात. संयुक्त किसान मोर्चा महाराष्ट्रातील एस.टी.कर्मचार्‍यांचे आंदोलन. सामाजिक चळRead More

Collapse