सत्तेचे स्त्रोत कोणते आहेत | what is Source of power ?

सत्तेचे विविध स्त्रोत आहेत. सत्ता ही एकाच रुपात असू शकत नाही. त्यांची विविध रुपात आढळून येतात ज्ञान विशेष ज्ञान असलेली व्यक्ती इतरांवर प्रभाव टाकू शकते आणि निर्णय घेण्यास मदत करू शकते. उदाहरण: डॉक्टर, शिक्षक, शास्त्रज्ञ. धन श्रीमंत लोक आर्थिक मदत देऊन आणि संसाधने उपलब्ध करून देऊन सत्ता मिळवू शकतात. उदाहरण: उद्योगपती, दानशूर व्यक्ती. संघटन संघटित गट त्यांच्या सदस्यांच्या सामूहिक सामRead More

Collapse