सत्तेचे प्रकार जाणून घ्या | 9 Types of Power

सत्तेचे विविध आपल्या समाजात आढळून येतात. या पोस्ट मध्ये सत्तेचे प्रकार एकूण 9 जाणून घेऊयात. पारंपारिक सत्ता | Traditional Power हा वारसा किंवा सामाजिक मानदंडांवर आधारित सत्ता असते . (उदा. राजेशाही). राजेशाही, कुळाचार, जमाती यांमध्ये आढळते.अशी सत्ता ही समाजात स्थापित रूढी आणि परंपरांवर आधारित असते. नेतृत्व वारशाने मिळते. त्यास सामाजिक मान्यता असते. सांविधानिक सत्ता | Constitutional Read More

Collapse