सत्तेची कार्ये | What is Functions of Power ?

सत्तेची कार्ये आपल्याला अनेक सांगता येतील. सत्ता बाह्य आक्रमणापासून देशाचे आणि नागरिकांचे संरक्षण करते. सत्ता समाजात न्याय आणि समानता स्थापित करते आणि कायद्याचे राज्य राखते. उत्तरदायित्व सत्ताधारी व्यक्तीला समाजासाठी आणि लोकांसाठी चांगल्या गोष्टी करण्याची जबाबदारी असते. शिस्तपालन सत्ता कायदे आणि नियमांचे पालन करण्यास प्रोत्साहन देते आणि सामाजिक सुव्यवस्था राखण्यास मदत करते. समन्वय Read More

Collapse