सामाजिक संस्था म्हणजे काय | What is Social Institution?

सामाजिक संस्था म्हणजे काय | What is Social Institution?

‘संस्था’ हा शब्द ऐकल्यावर अनेकदा तांत्रिक व कौशल्य प्रशिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक विविध संकुलांना संस्था समजण्याकडे सामान्य व्यक्तीची काल असतो. धार्मिक व सामाजिक काम करणाऱ्या क्षेत्रातील संस्था व संघटना असतात. या संस्था व संघटना समाजातील शोषित पिडीत व वंचित समुदायांच्या हक्कांसाठी कार्यरत असतात. अश्या संस्थांनाच सामाजिक संस्था म्हणतात. काही वेळा संस्था, संघटना व मंडळे एकच Read More

Collapse