विपश्यना | What is Vipassana| Vipassana in Marathi

विपश्यना ही एक साधना विधी आहे. जी 2500 वर्षांपूर्वी गौतम बुद्ध यांनी शोधून काढली होती. विपश्यनाचा अर्थ विपश्यनाचा अर्थ एखादी गोष्ट “जशी आहे तशी समजून घेणे” . विपश्यनामध्ये शरीरामध्ये सुरू असणाऱ्या नैसर्गिक पद्धतीने श्वासोश्वास (श्वास घेणे आणि सोडणे) या प्रक्रियेमध्ये सर्वप्रथम लक्ष केंद्रित केलं जातं, म्हणजेच मनाला शरीरात येणाऱ्या श्वास आणि जाणाऱ्या श्वास वर लक्ष ठेवण्यRead More

Collapse