वांशिकता म्हणजे काय | Characteristics of Ethnicity

समाज व व्यक्ती हे अनेक मार्गांनी विविध गटांमध्ये विभागली जाऊ शकते जसे की, संस्कृतीनुसार, भाषेप्रमाणे आणि वंशानुसार. (Humanity can be divided into groups in many ways-  By culture, by language  and by race. या पोस्ट मध्ये आपण वंश व वांशिकता त्यांची व्याख्या, वैशिष्ठ्ये पाहणार आहोत. वंश म्हणजे काय वंश  हा अशा लोकांचा एक वर्ग आहे की, ज्यांच्या  त्वचेचा रंग, केसांचाRead More

Collapse