राज्याची संकल्पना | राज्य म्हणजे काय |What is State

“स्टेट” हा आधुनिक संकल्पना “स्टेटस” या शब्दापासून आला आहे. निकोलो मॅकियाव्हेली (१४६९-१५२७) यांनी प्रथम “राज्य ” हा शब्द “प्रिन्स” या पुस्तकातील लेखनात वापरला होता. स्टेट ही सर्व सामाजिक संस्थांपैकी सर्वात शक्तिशाली संस्था आहे. ही संस्था सर्वत्र आढळून येते. नैसर्गिक पद्धतीने ही संस्था आकारास येते काळ, स्थळ याप्रमाणे त्यांचे स्वरूप बदलतRead More

Collapse