QUIZ on class system | वर्ग

वर्ग | QUIZ on class system या पोस्ट मध्ये आपणास वर्ग किंवा वर्गव्यवस्था, म्हणजे काय, सामाजिक वर्ग किंवा वर्गाची व्याख्या, कार्ल मार्क्सची वर्गाची संकल्पना, त्यांनी केलेली वर्गाची व्याख्या व सांगितलेले वर्गाचे दोन प्रमुख प्रकार ,मॅक्स वेबरची वर्ग संकल्पना, व्याख्या, त्यांनी सांगितलेले भाडवलशाही समाजाततील चार प्रमुख वर्ग किंवा क्लास तसेच आर्थिक दर्जावरून सांगितलेले वर्गाचे प्रकार इतRead More

Collapse