Short and Long Answer on Madal & Social network

Short and Long Answer on Madal या पोस्ट मध्ये आपण मंडळ म्हणजे काय ?, मंडळची व्याख्या, उदाहरणे आणि वैशिष्ठ्ये तसेच सामाजिक संजाल किंवा सामाजिक जाळे म्हणजे काय, इत्यादीचे FAQ स्वरुपारील प्रश्ने व उत्तरे पाहता येईल. ही संकल्पना जास्तीत जास्त 5 मार्कला येऊ शकते. जर आपणास खाली FAQ दिसत नसतील तर या लिंकवर क्लिक करा. Short and Long Answer on MadalRead More

Collapse