Questions and answers on the society in Marathi

Questions and answers on the society in Marathi या पोस्टमध्ये समाज या समाजशास्त्रीय संकल्पनेवरील सर्व प्रकारची लघुउत्तरी व दीर्घउत्तरी प्रश्ने व उत्तरे पाहणार आहोत. लक्षात ठेवा की, पुणे विद्यापीठाच्या समाजशास्त्राच्या पेपर pattern नुसार तीन प्रकारचे प्रश्न येणारे आहे. 5 मार्क , 10 मार्क आणि 20 मार्कला. समाज या संकल्पना यावरील या तिन्ही प्रकारावर येणारे कोणते प्रश्न असणार आहेत. आणि Read More

Collapse

समाजाचे प्रकार | Six Types of Society

समाजाचे प्रकार | Six Types of Society

मागील पोस्टमध्ये आपण समाज म्हणजे काय व त्यांची वैशिष्ट्ये पाहिले. या पोस्टद्वारे आपण समाजाचे विविध प्रकार पाहणार आहोत. लाखो वर्षापूर्वीपासून मनुष्य हा पृथ्वीवर अस्तित्वात आहे. मानवी उत्क्रांतीच्या विविध टप्प्यावर तो विकसित होत आलेला आहे. मानवी समाजाचे जगण्याचे मुख्य साधन व त्या संबंधित असलेले त्यांचे आर्थिक जीवन यांच्या आधारावर समाजाचे खालील सहा प्रकार पडतात. समाजाचे प्रकार | Six TRead More

Collapse