फ्रेंच राज्यक्रांती भाग -2 | French Revolution Part-2

फ्रेंच राज्यक्रांती भाग -2 | French Revolution Part-2

फ्रेंच राज्यक्रांती भाग-1 मध्ये आपण फ्रेंच राज्यक्रांतीची सुरुवात आणि सामाजिक कारणे पहिली. या पोस्टद्वारे आपण आर्थिक कारणे समजून घेऊयात. फ्रेंच राज्यक्रांतीची आर्थिक कारणे | french Rajyakrantichi Arthik karanae फ्रान्समध्ये बरबॉन ( Bourbon ) राजघराण्याची सत्ता होती. त्यामुळे वंशपरंपरेने १५ लुईनंतर १७७४ मध्ये १६ लुई ( Louis ) हा फ्रान्सचा राजा बनला होता. जेव्हा तो राजा बनला होता. त्Read More

Collapse