ज्ञानोदय | What is Enlightenment.

ज्ञानोदय | What is Enlightenment.

ज्ञानोदय याचा शब्दशः अर्थ म्हणजे पुनरुज्जीवन, नवनिर्माण होय. कशाचे पुनरुज्जीवन, नवनिर्माण तर बुरसटलेली विचारसरणीचे, पारंपारिक दृष्टिकोणाचे. ज्ञानोदय म्हणजे १७ शतक ते १८ वे शतक या काळांतील बौद्धिक, प्रबोधनात्मक चळवळ होय.या संकल्पनेचा काही व्यापक अर्थ समजून घेऊयात. ज्ञानोदय म्हणजे काय? | What is Enlightenment ज्ञानोदय म्हणजे वैशिष्ट्यपूर्ण विचारांचा संच होय. या विचारसंचात विवेक, मुक्Read More

Collapse