समाजाचे प्रकार | Six Types of Society

समाजाचे प्रकार | Six Types of Society

मागील पोस्टमध्ये आपण समाज म्हणजे काय व त्यांची वैशिष्ट्ये पाहिले. या पोस्टद्वारे आपण समाजाचे विविध प्रकार पाहणार आहोत. लाखो वर्षापूर्वीपासून मनुष्य हा पृथ्वीवर अस्तित्वात आहे. मानवी उत्क्रांतीच्या विविध टप्प्यावर तो विकसित होत आलेला आहे. मानवी समाजाचे जगण्याचे मुख्य साधन व त्या संबंधित असलेले त्यांचे आर्थिक जीवन यांच्या आधारावर समाजाचे खालील सहा प्रकार पडतात. समाजाचे प्रकार | Six TRead More

Collapse