परीक्षेकरिता अभ्यास कसे करावे | How to study for Exam in Marathi

परीक्षेकरिता अभ्यास कसे करावे | How to study for Exam in Marathi

आजच्या काळात शिक्षणाचे महत्व आपण सगळे जाणतोच. या पोस्ट मध्ये आपण परीक्षेकरिता अभ्यास कसे करावे यांच्या टीप्स पाहणार आहोत. शिक्षण नसेल तर काय होते याबदल महात्मा ज्योतीबा फुले यांनी त्यांच्या सांगितलेलं काव्यातून सांगितले आहे. “विद्ये विना मती गेली। मती विना निती गेली॥निती विना गती गेली। गती विना वित्त गेले।।वित्त विना शुद्र खचले। एवढे अनर्थ एका अविद्येने केले॥” आपल्या आजRead More

Collapse