Civil Society As Social Institution | सिव्हील सोसायटी एक सामाजिक संस्था आहे.

Civil Society As Social Institution | सिव्हील सोसायटी एक सामाजिक संस्था आहे.

आपणास माहिती आहे की, सामाजिक संस्था या मानवी समाजाच्या विविध गरजा भागविण्यासाठी तयार होतात. त्यामुळे समाजाचे स्वास्थ, अस्तित्व आणि सातत्य टिकून राहण्यास मदत होते. या पोस्ट मध्ये Civil Society As Social Institution कसे आहे हे पाहणार आहोत. Civil Society हे सामाजिक संस्था कसे आहे हे उदाहरणाच्या साह्याने पाहूयात. सिव्हील सोसायटी यांचे मुख्य कार्य हे समाजाला आजच्या काळात आकार देण्याचे आRead More

Collapse

सिव्हील सोसायटी | नागरी समाज | Role of Civil Society

सिव्हील सोसायटी | नागरी समाज | Role of Civil Society

आजच्या आपल्या समाजात नागरी समाजाची भूमिका खूप मोठी आहे. सिव्हील सोसायटी ही कुटुंब ( family ), राज्य (State ) आणि बाजारपेठा (Market ) या तिन्हींच्या नियंत्रणाबाहेरील असते. सिव्हील सोसायटी म्हणजे काय? सिव्हील सोसायटी मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या सामाजिक संस्था, संघटना आणि अशासकीय व बिगर बाजारपेठीय अश्या पासून हा समाज तयार होतो. यामध्ये समाजातील विविध व्यक्ती आपल्या इच्छRead More

Collapse