टर्म इन्शुरन्स म्हणजे काय? | मुदत विमा | Term insurance in Marathi

टर्म इन्शुरन्स ला मराठी मध्ये मुदत विमा असे म्हणतात. हा एक जीवन विम्याचा प्रकार आहे. आजच्या तारखेला अनेक जीवन सुरक्षा देणाऱ्या इन्शुरन्स पॉलिसि आहे. अश्या विमाच्या मुख्य उद्देश हा असतो की, जेव्हा घरातील कमावत्या व्यक्तीवर संकटआल्यावर त्या कुटुंबाला सर्वसमावेशक आर्थिक संरक्षण प्रदान करणे. तुमच्या कुटुंबाला तुमच्या पश्चात किती रुपयाचे आर्थिक संरक्षण हवे आहे. हे तुमचे आताचे उत्पन्न आणRead More

Collapse