QUIZ on Caste system in Marathi | जाती

जाती किंवा जातीव्यवस्था | QUIZ on Caste system या पोस्ट मध्ये आपण जातीव्यवस्था या संकल्पनेवरील प्रश्ने व उत्तरे जसे की, जाती जाती म्हणजे काय?, जातीच्या व्याख्या, जातीची वैशिष्ठ्ये इत्यादी आपणास FAQ स्वरुपात मिळतील. जर आपणास खाली FAQ दिसत नसतील तर पुढील लिंकवर जाऊन क्लिक करा प्रश्ने व उत्तरे मिळवा. FAQ QUIZ on Caste systemRead More

Collapse

जाती | What is Caste | जातीव्यवस्था म्हणजे काय

जाती किंवा जातिव्यवस्था हे भारतीय समाजाचे एक खास वैशिष्ट्य मानले जाते. हजारो वर्षापासून असलेली ही व्यवस्था आपल्या समाजात अस्तित्वात आहे. जातीच्या आधारावर भारतीय समाजात अनेक श्रेष्ठ -कनिष्ठ स्तर निर्माण झाले आहेत.जातीचे सदस्यत्व व्यक्तीला जन्माने प्राप्त होते आणि ते मरेपर्यंत व्यक्तीला आपली जात बदलता येत नाही. व्यक्ती जरी जात मानत नसला तरी समाज त्याला त्यांच्या जातीच्या स्थानावरून ओRead More

Collapse