कमी झोपेचे दुष्परिणाम | Loss of Sleep in Marathi

पुरेशी झोप न घेतल्यामुळे अनुभवयास येणाऱ्या भावना व शरीरावर होणारा नकारात्मक परीणाम याबाबतची माहिती आपण कमी झोपेचे दुष्परिणाम | Loss of Sleep in Marathi या पोस्ट मध्ये पाहूया. झोप कमी अथवा पूर्ण झाल्याबाबत शरीर देते माहिती. तुम्हांला स्वःता ला वाटते का की माझी झोप पूर्ण झाली आहे ( भलेही तुम्ही 5 तास झोपले असाल.) येथे समजायला हरकत नाही की तुमची झोप व्यवस्थित झाली आहे.  तुम्हांला पुन्Read More

Collapse