विषमता किंवा असमानता | QUIZ on inequality

असमानता किंवा विषमता | QUIZ on inequality पोस्ट मध्ये असमानता म्हणजे काय? असमानतेची व्याख्या, नाहीरे व आहेरे वर्ग म्हणजे काय ? तसेच सामाजिक स्थाने व दर्जा यांच्या आधारावर सामाजिक असमानता कशी आढळून येते. इत्यादी प्रश्नाची उत्तरे आपणास FAQ स्वरुपात मिळतील. जर आपणास खाली FAQ दिसत नसतील तर पुढील लिंकवर जाऊन क्लिक करा प्रश्ने व उत्तरे मिळवा. FAQ QUIZ on inequalityRead More

Collapse